EN TRCreated by Afikir

Projelendirme

Günümüzde, bilgi ve iletişime ilgi hızla artmaktadır. Firmalar içinde; kaynakların etkin ve verimli kullanımı çok önemli olmuştur.

 

Bilsan; Müşteri tarafından belirlenen ihtiyaçlara ilişkin olarak;

gibi çözümler üretir.Sistem tasarımına yönelik ön keşif yapılmasıKeşif aşamasında elde edilen verilerin, alanında uzman ekibimiz ile, çözüm ortaklarımız ve üreticilerle birlikte analiz edilmesiAnaliz sonucunda, fonksiyonellik, geliştirmeye uygunluk ve ekonomik açıdan en etkin çözümün projelendirilerek müşteriye sunulması