EN TRCreated by Afikir

Güvenlik Sistemleri

Bilgi doğru kullanılırsa güç, gelişim, kötü kullanılırsa bir silah…..

Teknolojide gücün ekonomi ile birlikte paralel geliştiğini gözlemlemekteyiz.

Bilginin güvenli olarak depolanması ve kullanılması, kötü niyetli yaklaşımlar ya da özensiz kullanıcıların yarattığı güvenlik açıkları nedeniyle zorlaşıyor. Kurum ve Üst düzey yöneticileri kişisel yükümlülük altına sokmaktadır.

Kurumların bilgi güvenliğini sağlarken, insan faktörü önemli rol oynamaktadır. İç ve dış ağlardan gelebilecek saldırılara karşı sistemin hazırlıklı olması gerekmektedir.

Bilgi” her kurum için önem arz etmektedir. Bu bilinç ile güvenlik zincirini sağlam tutacak uygulama ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ağ Güvenliği, İnternet Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği ve Veri Güvenliği ana başlıkları altında topladık.

Bu güvenlik çözümlerimizi Biyometri teknolojisi ile entegre ederek kalıcı çözümler sunmaktayız.

 IP Kamera SistemleriProfesyonel Kamera SistemleriSes, Görüntü, İnternet Entegrasyonu ve GüvenliğiProje Bazlı Güvenlik Sistemleri